Het gemakkelijk vinden van synoniemen met Woxikon

De Woxikon synoniem-databank helpt je bij het vinden van woorden met dezelfde of gelijksoortige betekenis, evenals het vinden van antonymen om de tegenovergestelde betekenis van een woord uit te drukken.

SYNONIEM → Synonymie

Synonymie wordt gedefinieerd als een overeenkomst in betekenis, lexicografische gelijkenis en gelijkheid van twee woorden. Derhalve, woorden zijn synoniemen als ze een gelijkwaardige of zelfs dezelfde betekenis hebben. Afgeleid uit het oude Grieks, de vertaling van het woord ""συνώνυμος" betekent "gelijk genoemde".

Synoniemen voor het woord "synoniem" zelf zijn gelijkbetekenend, zinverwant, gelijkwaardig, betrekking hebbend op zin/betekenis, overeenkomstig, aangrenzend en gelijkstaan met.

ANTONIEM → Antonymie

In de taal beschrijft antonomy woorden met hoofdzakelijk tegengestelde betekenissen. Het bestaat uit de griekse lettergrepen "anti" wat betekent tegen en "anoma" wat betekent naam. Antonymy wijst op algemene tegenstellingen van twee of meer betekenissen, voorkomend of wel als woorden, woordgoepen of hele zinnen. Antonymen worden taalkundig gedefinieerd als logische conclusies van vragen. Met andere woorden, de meeste antonymen (zoals heet en koud) hebben hun oorsprong in de regels van de logica.

Synoniemen voor het woord "antonym" zijn antonymous, omgekeerd, oppositioneel/tegenovergestelde, conflictueuze, anticlimax, antithese, inversie, negatief woord.